Адвокати назбирали цілу купу ляпів у справі Тимошенко

Адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявляє про численні порушення у справі проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, у переданому УНІАН коментарі адвокат наголошує, що з самого початку, тобто з дня порушення кримінальної справи відносно Ю.ТИМОШЕНКО, органи досудового слідства та суд розслідували її з грубими порушеннями кримінально-процесуального законодавства.

На стадії досудового слідства слідчі дії проводились щоденно та у великій кількості. Зокрема, в деякі дні проводилося по 15-18 слідчих дій. Жодна кримінальна справа в Україні не розслідувалась такими темпами, наголошує О.ПЛАХОТНЮК.

За його словами, «з матеріалів справи вбачається, що під впливом Генеральної прокуратури України експерти Київського науково дослідного інституту судових експертиз проводили дослідження протягом лише 2-3 днів, не зважаючи на те, що ці дослідження віднесені до категорії «складні» і повинні проводитись у строк до двох місяців. Такі терміни встановлені Інструкцією про порядок проведення судових експертиз. По жодній кримінальній справі в Україні експертизи не проводяться в такі стислі строки».

Крім того, наголосив захисник, висновки судово-економічних експертиз від 21.04.2011 року та 12.05.2011 року, які, на думку органів досудового слідства, обґрунтовують спричинення діями Ю.ТИМОШЕНКО шкоди в розмірі 194,6 млн. дол. США, свідчать, що при їх проведенні не були досліджені первинні бухгалтерські документи, як того вимагає закон. Об’єктом дослідження експертів були лише довідки КРУ, «складені невідомими особами та з грубим порушенням інструкції про проведення перевірок та оформлення результатів таких перевірок».

Більше того, наголошує О.ПЛАХОТНЮК, відповідно до матеріалів справи, документи, які досліджувались експертами, виходячи з їх назви та реквізитів, взагалі не існують в природі, а тим більше вони відсутні й в матеріалах справи, що унеможливлює прийняття висновків судово-економічних експертиз як доказів у справі. Для усунення протиріч у висновках експертиз захистом у встановленому законом порядку було заявлено клопотання про виклик та допит експертів, які проводили зазначені експертизи. Суд безпідставно та невмотивовано відмовив у задоволенні цього клопотання, наголосив адвокат.

За його словами, органи досудового слідства та представники обвинувачення стверджують, що на директивах прем’єр-міністра України від 19.01.2009 року стоїть власноручний підпис Ю.ТИМОШЕНКО. Але в судовому засіданні було з’ясовано, що на даному документі міститься лише факсимільний відтиск підпису Ю.ТИМОШЕНКО, що повністю спростовує доводи обвинувачення про власноручне завірення даного документу Ю.ТИМОШЕНКО. Клопотання захисту про проведення додаткової судово-криміналістичної експертизи було судом відхилено.

Під час судового слідства по справі судом було допитано більше 30-ти свідків обвинувачення. Захист також заявив таку ж кількість свідків, які могли свідчити на користь Ю.ТИМОШЕНКО. Однак суд в порушення вимог закону та повністю ігноруючи принцип змагальності в кримінальному процесі дозволив допитати лише двох! свідків захисту, наголошує О.ПЛАХОТНЮК.

Ще одне порушення – з матеріалів кримінальної справи по обвинуваченню Ю.ТИМОШЕНКО дивним чином зникла велика кількість документів. Зокрема, том 14 матеріалів справи, згідно з описом, містить запит старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України НЕЧВОГЛОДА О.А. на 1 аркуші (т.14 а. с. 1), та супровідний лист старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України НЕЧВОГЛОДА О.А. Директору КНІСЕ на 1 аркуші (т.14 а.с 2), додатки до супровідного листа Директору КНІСЕ на 307 аркушах (т.14 а.с.3-309).

Як зазначено у супровідному листі Директору КНІСЕ, слідчим було надано додатки до листа на 522 аркушах. Проте в матеріалах справи, згідно з описом, що підтверджується і фактичними даними, наявні лише 307 аркушів додатків, що є доказами по справі. Тобто більше 200 сторінок з матеріалів справи зникли, каже адвокат.

Згідно з листом Служби безпеки України від 07.04.11 № 8/2/1-2768 (т. 1 а.с. 12) до Генеральної прокуратури України було скеровано матеріали в 14-ти томах, які нібито свідчать про вчинення злочинів у сфері службової діяльності службовими особами Кабінету міністрів України та НАК «Нафтогаз України» для прийняття процесуального рішення. В такому обсязі матеріали СБУ в справі відсутні, наголошує О.ПЛАХОТНЮК, підкреслюючи, що це свідчить про грубі порушення вимог кримінально-процесуального законодавства при проведенні досудового слідства у даній кримінальній справі.

Про фальсифікацію матеріалів кримінальної справи відносно Ю.ТИМОШЕНКО свідчить і те, що слідчими Генеральної прокуратури України оформлялись процесуальні документи неіснуючими в природі календарними датами. Зокрема, в матеріалах справи є два протоколи огляду документів від 31 квітня 2011 року (т. 8 а.с. 75-78; т. 8 а.с. 122-125) та дві постанови про приєднання до кримінальної справи документів від 31.04.2011 (т. 8 а.с. 79-80; т. 8 а.с.126-127). «Квітень місяць завжди мав 30 днів, а 31 квітня – це неіснуюча в природі дата», – підкреслює О.ПЛАХОТНЮК.

Матеріали справи містять посилання на документи, датовані календарною датою, яка ще не настала. Зокрема в Акті №3573/11-19 здачі-приймання висновку експертизи зазначено, що експертиза проводилась на підставі постанови від 18.12.2011 року (т. 1 а.с. 208). Цей же документ свідчить, що і експерти і слідчі Генеральної прокуратури України працювали 24.04.2011 року, тобто в неділю, і більше того – на Великдень.

У процесі дослідження матеріалів справи було з’ясовано, що вже після ознайомлення захисту з матеріалами справи деякі документи перероблялись. Зокрема, в матеріалах справи міститься постанова про призначення техніко-криміналістичної експертизи документу (т.4 а.с. 220-222), текст якої відрізняється від тексту, з яким було ознайомлено захист.

Як наголошує О.ПЛАХОТНЮК, перераховані вище факти свідчать про грубі порушення органами досудового слідства вимог кримінально-процесуального законодавства України та унеможливлюють визнання такого процесу легітимним. Захист неодноразово звертав увагу суду на порушення органів досудового слідства, але судом ці звернення захисту залишені поза увагою.

Під час судового слідства захистом було заявлено близько 100 клопотань. Ці клопотання стосувались виклику та допиту свідків, витребування та приєднання до справи документів, виклику та допиту спеціалістів та експертів, проведення додаткових та повторних експертиз, тощо. Судом були задоволені лише приблизно 5 клопотань, і ті – частково.

«Наведені вище факти свідчать про те, що і досудове, і судове слідство проводилось неповно, упереджено та необ’єктивно, з грубим порушенням права Ю.ТИМОШЕНКО на захист, повним ігноруванням принципу змагальності та рівності сторін в процесі», – наголосив адвокат.
Джерело
Джерело