Чинним законодавством унормована діяльність органів виконавчої влади

01.03.2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення його у відповідність з Конституцією України» від 27.02.2014 № 795-VІІ, розроблений у зв’язку із зміною базових конституційних норм щодо формування та діяльності центральних органів виконавчої влади та з огляду на положення частини другої статті 120 Конституції України, згідно з якими організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.
Ці зміни врегульовують процедуру формування і діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зокрема, йдеться про затвердження положень про них, створення їхніх територіальних органів, уточнення переліку актів законодавства, якими вони керуються, вирішення питань призначення керівників тощо.
Так само набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо приведення його у відповідність з Конституцією України» від 27.02.2014 року № 796-VІІ. У законі йдеться про такі аспекти діяльності місцевих державних адміністрацій, як призначення їх керівництва, планування діяльності, зокрема у сфері бюджету, уточнення переліку актів законодавства, якими вони керуються тощо.

Людмила ПИЛИПІВ, провідний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції