Ухвалені нові закони проти корупціонерів

Ухвалені нові закони проти корупціонерівЗ 1 липня поточного року набирає чинності ухвалений 07.04.2011 р. Верховною Радою Закон «Про засади запобігання та протидії корупції».
Новим Законом суттєво розширено коло суб\’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Відповідно до ст.4 суб\’єктами такої відповідальності є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а це керівники органів влади (Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем\’єр-міністр України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади тощо); народні депутати України, депутати місцевих рад; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи Збройних Сил України; судді, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій); посадові особи правоохоронних органів (прокуратури, СБУ, митної служби, органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, податкової служби та міліції тощо); члени ЦВК; посадові та службові особи інших органів державної влади;
2) особи, які прирівнюються до таких, що уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені вище, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету), особи, які надають публічні послуги – аудитори, нотаріуси, оцінювачі, арбітражні керуючі, третейські судді та інші особи в установлених законом випадках, посадові особи іноземних держав, які здійснюють функції іноземної держави, посадові особи міжнародних організацій та міжнародних судів тощо;
3) громадяни, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов\’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов\’язків, у юридичних особах приватного права (приватних фірмах, підприємствах тощо);
4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у випадках надання особам, зазначеними у пунктах 1, 2 неправомірної вигоди.
Таким чином, відтепер суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення може бути не лише державний службовець, але й будь-який громадянин, який надав чиновнику неправомірну вигоду.
Протистояти корупції покликані спеціально уповноважені суб\’єкти, зокрема: органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.
Окрім цього, в Законі детально окреслено заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції, такі як обмеження щодо використання службового становища (ст. 6); обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.7); обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) (ст.8); обмеження щодо роботи близьких осіб (ст.9); обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов\’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст.10); спеціальна перевірка щодо осіб,які претендують на зайняття посад, пов\’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (ст.11); фінансового контролю (ст.12); заборони на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.17).
Запроваджуються кодекси поведінки державних службовців та антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (статті 13, 15). Визначено шляхи урегулювання конфлікту інтересів, встановлені вимоги щодо прозорості інформації та участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (статті 14, 16, 18-20).
Крім того, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 р. суттєво посилено кримінальну та адміністративну відповідальність за різного виду корупційні правопорушення.

Роман Словський,
старший помічник прокурора
області з питань правового
забезпечення