На Буковині відбувся Міжнародний науковий форум

На Буковині відбувся Міжнародний науковий форумДев’ять років поспіль на Буковині проходять Міжнародні конференції, на яких розглядаються питання релігієтворчих процесів у світовому та українському просторі. Увійшло в практику в рамках проведення конференції зорганізовувати Єдині дні релігійної свободи, до яких долучаються експерти із зарубіжжя, України та представники релігійних організацій. Всі ці заходи проводяться на базі філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Останні три роки, враховуючи важливість цих проблем, кафедра соціології проводить Інтернет-конференції, де в режимі «on-line» є можливість залучати до роботи відомих експертів – соціологів релігії із Росії, Польщі, Німеччини, США, Канади та України.

30 травня 2013 р. відбулась Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Чернівецької обласної державної адміністрації, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди, НАН України, Вищої школи соціальних і технічних наук м. Радом (Польща), Католицького університету м. Фрайбург (Німеччина), Церкви Християн Віри Євангельської України Учасники прийняли в ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-ресурси.

Конференція проводилась за такими напрямками:
1) Релігійні традиції та сучасні секуляризаційні процеси;
2) Специфіка взаємодії релігійних і політичних процесів;
3) Діалог культур у контексті сучасних релігійних процесів;
4) Релігія як форма і спосіб ідентифікації особистості;
5) Глобалізація та інкультурація в українському суспільстві;
6) Світоглядно-філософські та наукові засади релігійності.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: проректор з наукової роботи ЧНУ ім. Ю Федьковича – Ушенко О. Г., старший єпископ Церкви Християн Віри Євангельської – Паночко М С., єпископ Обласного об’єднання Церков Християн Віри Євангельської – Карпов П. І.

В роботі конференції взяли участь науковці з України та із зарубіжжя, керівники обласних та міських органів самоврядування, експерти, представники громадських та релігійних організацій.

З доповідями на конференції виступили: Карпов П. І. – єпископ Обласного об’єднання Церков Християн Віри Євангельської, Бухаров Сергій Андрійович – головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини, національностей та релігії управління культури Чернівецької ОДА, Докаш Віталій Іванович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Гнатчук Оксана Степанівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Петрюк Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Малик Василь Георгійович – доктор богослов’я, ректор Чернівецької духовної біблійної семінарії Церкви ХВЄ (п’ятидесятників), Матвійчук Олександр Анатолійович – магістрант спеціальності «Соціологія» ЧНУ.

В режимі on-line до конференції долучились: Єленський Віктор Євгенович – доктор філософських наук, професор Українського Католицького університету, Охотніков Ілля – президент Євроазіатської богословської семінарії Асоціації християн віри євангельської «Церква Божа» (Росія), Пол Шеппард – доктор богослов’я, пастор Церкви ХВЄ (Канада).

Конференція мала широку географію представництва: Україна, Росія, Німеччина, Польща, Канада.

В роботі конференції прийняли участь науковці, представники державних органів і громадських та релігійних організацій, експерти (близько 100 учасників) із таких міст як Москва, Фрайбург (Німеччина), Радом (Польща), Калгарі (Канада), Чернівці, Київ, Львів, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Житомир, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Остріг, Харків.

До конференції долучились як науковці, так і навчальні установи чотирьох країн світу: Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина), Вища школа соціальних і технічних наук м. Радом (Польща), Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Інститут філософської освіти та науки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Рівненський державний гуманітарний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет «Острозька академія», Житомирський технологічний університет, Національна академія державного управління при Президентові України, Київський Інститут Бізнесу та Технологій, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Львівський національний університет Івана Франка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.

Була висвітлена думка щодо сучасних тенденцій релігійних процесів в світі та в Україні, окреслені основні проблеми в релігійній сфері, шляхи їх подолання та тенденції трансформації соціокультурної ситуації.

31 травня в рамках роботи Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції на базі Церкви «Благодать» Обласного об’єднання Церков Християн Віри Євангельської Чернівецької області було проведено 9-й по рахунку Єдиний день релігійної свободи. До проведення цього заходу долучилися представники всіх релігійних організацій регіону. На Єдиному дні розглядалися питання соціально значущої роботи церков, читання дисциплін релієзнавчого циклу у школі, об’єднання зусиль релігійних організацій в духовному оздоровленні суспільства. З аналізом релігійної ситуації на форумі виступили віце-президент Української асоціації релігіє знавців, професор Филипович Л.О. аналіз релігійної ситуації в регіоні зробив головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини національностей та релігії управління культури Чернівецької Обласної держадміністрації Бухаров С.А. Специфіку розвитку релігійного середовища в умовах суспільних трансформацій розкрив голова Чернівецького Обласного осередку Української асоціації релігієзнавців професор Докаш В.І.

З повідомленнями виступили: директор Біблійного Інституту Церкви Адвентистів Сьомого Дня Чернушко І.Г., священник греко-католицької церкви о. Володимир Боровий, декан Римо-Католицької Церкви о. Кшиштоф Сапальський та президент Чернівецького осередку Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів Андрій Шевчук.

На Єдиному дні було досягнуто домовленості щодо співпраці науковців та представників релігійних організацій у реалізації спільних соціальних проектів.

Голова Чернівецького обласного осередку Української асоціації релігієзнавців проф. Докаш В.І.

Новини Партнерів