Ми маємо права. Бо ми всі – люди

Ми маємо права. Бо ми всі – людиПро Європейський суд з прав людини, що в Страсбурзі, чули не всі. А хто й чув, то думає, що то надто далеко і надто складно. Бо українські суди почасти з людей витягують всі нерви, здоров’я та кошти. Але не варто занепадати духом. Адже кожна людина, група людей, недержавні громадські організації мають право звертатися до Європейського суду з прав людини.

Головною умовою такого звернення є вичерпання усіх національних механізмів захисту або їх відсутність. Наприклад, якщо навіть ви виграли суд і він присудив виплату компенсацій, але чи то виконавча служба не працює, чи то боржник ніяк не віддає присуджене, можна звертатися до суду щодо невиконання рішення національних судів. І, варто зауважити, коли у вас грамотно складена заява, то ви маєте змогу не тільки повернути належне, а й отримати моральну компенсацію. Тому головне — розібратися у специфіці позовних заяв до Європейського суду. І важливо тут те, що в Європейському суді існує презумпція винуватості держави й презумпція невинуватості людини. Тобто держава повинна доводити, що вона нічого не порушувала.

А щоб розібратися в усьому цьому, потрібно звернутися до управління юстиції. Зокрема, в Чернівецькій області є представник урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, і ним є заступник начальника Головного управління юстиції у Чернівецькій області Олексій Безрядін. Він нам розповів, що протягом 2010-2011 років до регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини звернулось 14 громадян. Питання, які піднімались у зверненнях, стосувались роз’яснення порядку звернення до Європейського суду. Пан Олексій надає консультації також стосовно положень Конвенції, рішень Європейського суду, процедури та порядку звернення до цієї інстанції.

Загалом, як розповідає пан Безрядін, станом на 31 грудня 2011 року на розгляді Європейського суду перебувало 10750 справ проти України, що становить 7% від загальної кількості справ. Минулого року Європейським судом було розглянуто 139 з них. На виконання рішень Європейського суду з державного бюджету було сплачено 25 021 734,79 грн.

Отже, за необхідності отримання консультацій щодо захисту своїх прав у Європейському суді потрібно звертатися до Головного управління юстиції у Чернівецькій області за адресою:

м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1, каб. 411 до Олексія Безрядіна. Приймає він по середах з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00.

Тому, буковинці, не втрачайте надії! Судіться і висудите!

Підстави звернення до Європейського суду з прав людини
(підготовлено на основі інформації, розміщеної
на сайті Міністерства
юстиції України)

1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколами до неї.

2. Суд не виконує функцій національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення. Однак рішення Європейського суду є основою для перегляду справи національним судом.

4. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад, парламенту, суду, прокуратури тощо). Суд не розглядає заяв, спрямованих проти приватних осіб або недержавних інституцій.

5. Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяв, які не відповідають цим умовам прийнятності.

6. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.

7. Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення.

8. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду.

9. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви.

Як подавати заяву до Суду

До Суду можна звертатися українською мовою. Однак на подальших стадіях листування може відбуватися англійською або французькою мовами. Заяви потрібно надсилати поштою. У більшості випадків судові розгляди відбуваються без присутності обвинуваченого. Тому не варто тривожитись з того приводу, що вам доведеться витрачати чимало коштів на поїздки до Брюсселя. Тільки на пересилання відповідей. Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

Зміст заяви
У заяві необхідно навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитеся, та суть Ваших скарг, зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені, назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися, навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали). Заява має бути підписана Вами як заявником або Вашим представником.

Усі документи потрібно надсилати за адресою:

European Court of Human Rights Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30
сайт

Процедура розгляду справи безкоштовна. Вона здійснюється у письмовій формі, що не потребує особистої присутності заявника в Суді. Вас обов’язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

Надія ВІРНА

P.S. Необхідно пам’ятати, що у випадку порушення ваших прав слід задіювати національні механізми захисту, зокрема, у першу чергу, звернутися до уповноваженого з прав людини. На жаль, на Буковині немає представника уповноваженого верховної ради з прав людини (так званого омбудсмена), тому, коли ваші права порушують, то варто напряму звертатися до Києва:

Гаряча лінія – 253-75-89
Прес-служба – 253-75-23

Skype:
Ukraine.ombudsman
Email:
hotline@ombudsman.gov.ua
Адреса : м. Київ, 01008
вул.Інститутська, 21/8

Новини Партнерів