Буковинці зможуть реєструватися за місцем проживання у дачних та садових будинках

Буковинці зможуть реєструватися за місцем проживання у дачних та садових будинках26 вересня 2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних бу-динків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 02.09.2014 N 1673-VII (далі Закон).

Законом внесені зміни до Житлового кодексу України щодо встанов-лення порядку переведення у жилі будинки садових і дачних будинків та Земельного кодексу України стосовно уточнення складу земель рекреаційного призначення та видів будівель, які вправі зводитись на садових земельних ділянках, а також до Цивільного кодексу України та закону України \”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні\” в частині узгодження визначень, пов\’язаних із місцем проживання та реєстрацією фізичних осіб у житлі.
Зокрема Законом доповнено Житловий Кодекс Української РСР статтею 8-1, згідно з якою громадяни відповідно до цього Кодексу та в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, мають право на переведення дачних і садових будинків, які відповідають технічним і санітарним нормам, у жилі будинки.
«Рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки приймається відповідними органами місцевого самоврядування»., – йдеться у законопроекті.
Закон дозволить узгодити законодавчі поняття та процедури у житлово-му, цивільному законодавстві щодо житла та створить належні умови для реа-лізації громадянами права на вільний вибір місця проживання.
Також Законом уточнено зміст поняття «місце проживання фізичної осо-би», згідно з яким, «місце проживання – житло, розташоване на території адмі-ністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тим-часово».
Також Законом уточнено поняття «реєстрація», зокрема, це –«внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адре-си житла».
Прикінцевими положеннями передбачається, що «тимчасово, до прове-дення реформи адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв\’язані адміністративно або територіально».
Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, до жителів, об\’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, також відносяться жителі, які проживають постійно за межами цих адміністративно-територіальних одиниць, але житло яких віднесено до відповідного села, сели-ща чи міста.

Провідний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції Людмила ПИЛИПІВ

Новини Партнерів