Хто і чому з депутата Чернівецької міської ради ліпить \”ворога преси\”

Хто і чому з депутата Чернівецької міської ради ліпить "ворога преси"3 травня на сайті Національної спілки журналістів України було оприлюднено антирейтинг ворогів реформування преси в Україні.
У списку посадовців, котрі, на думку представників журналістської організації, перешкоджають процесам реформування друкованих ЗМІ в Україні, було вказано й моє прізвище. Мене звинувачують у перешкоджанні реформуванні газети «Чернівці».

Як депутат та громадський діяч, розумію усю серйозність звинувачення, тому вважаю за необхідне висловити свою думку щодо цього.
Навмисне залишаю за дужками будь які людські емоції, чиїсь далеко не об’єктивні припущення й домисли, а оперуватиму лише реальними фактами й юридичною складовою.
Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (№917-VIII), який визначає механізми реформування, зокрема, і друкованих ЗМІ, заснованих органами місцевого самоврядування, було прийнято 24 грудня 2015 року.
Як результат, постійна депутатська комісія з питань бюджету та фінансів, рекомендувала Чернівецькій міській раді вийти із числа засновників газети “Чернівці”.
В зв’язку з цим, 12 січня 2016 року на черговому пленарному засіданні Чернівецької міської ради мною була озвучена рекомендація постійної комісії із вказаного питання та поставлено на голосування протокольне доручення відділу інформації та зв’язків з громадськістю, юридичному управлінню міської ради до 29.01.2016 року підготувати проект розпорядження міського голови щодо створення комісії з вивчення питання реорганізації КП “Інформаціно-видавничий центр “Чернівці”.
Відбулися збори трудового колективу газети, було сформовано комісію, і вказані виконавці підготували даний проект рішення. Я завізувала цей проект рішення, але із певними зауваженнями, оскільки документ потребував серйозного доопрацювання, адже у запропонованому варіанті призвів би до прямих фінансових збитків. Аналіз проекту рішення засвідчив: виконавці допустили при його напрацюванні низку суттєвих недоліків.
Так, в ньому всупереч законодавству зазначається, що договір про вихід має бути підписаний після перетворення друкованого засобу масової інформацї в суб’єкт господарювання, в той час, як в частині першій статті 7 Закону передбачено: “Зазначений договір, який обов’язково має містити умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості, є підставою для подання правонаступниками заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України \”Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні\”.
Тобто вказаний договір має бути підписаний до перетворення, а не після.
Наступна теза: у проекті рішення не вказано того, хто ж саме після реформування газети виступатиме засновниками (учасниками) такого господарюючого суб’єкта.
У пункті 5.4 проекту рішення передбачено, що “Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення підприємства укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою вул. Кобилянської Ольги, 2, місто Чернівці, строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій”.
Проте не передбачено, що відповідно до статті 9 Закону в договорі має бути закріплено, що “Суборенда приміщень редакцій забороняється.”
В пункті 5.5 проекту рішення передбачено, що після державної реєстрації та внесення змін до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення підприємства укласти договір на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації газеті “Чернівці”.
Так, відповідно до частини 2 статті 12 Закону до форм державної підтримки друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження віднесено надання редакціям пріоритетного права на укладення договорів про висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Проте в проекті не зазначено, що відповідно до частини 1 статті 12 вказаного Закону “Надання державної підтримки здійснюється виключно за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення і тематичної спрямованості.”
У пункті 5.6 проекту передбачено, що необхідно “подати на затвердження чергового засідання міської ради пропозиції для виконання зобов‘язань щодо сплати заборгованості підприємства із податків та обов’язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов’язань підприємства відповідно до законодавства”. Проте не зазначено, що мова йде про зобов’язання, що виникли в період до виходу Чернівецької міської ради із складу засновників (учасників) підприємства.
В підрозділі 5.2 проекту рішення в абзаці другому передбачено: “Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з для оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи”. Вказна теза не передбачена у зазначеному Законі, Господарському кодексі України а Цивільному кодексі України (стаття 105) і взагалі стосується ситуацій, за яких відбувається ліквідація (реорганізація) юридичної особи, а не її реформування.
В статті 14 Закону передбачено, що “Фінансування друкованих засобів масової інформації та редакцій … через три роки з дня набрання чинності цим Законом з державного та місцевих бюджетів припиняється.” Проте в проекті рішення про це не зазначено ні слова, хоча слід було б в окремому пункті чітко окреслити в якій формі, за якими цільовими програмами (з вказівкою результативних показників) впродовж наступних трьох років відбуватиметься фінансування.
Вважала і вважаю: проект рішення “Про реформування газети “Чернівці” та комунального підприємства “Інформаційно-видавничий центр “Чернівці”, засновником яких є Чернівецька міська рада, потребує доопрацювання шляхом внесення змін, зокрема і тих, що запропоновані мною, після їх обговорення в постійних комісіях та на пленарному засіданні Чернівецької міської ради.
Даний проект рішення мав бути включений до порядку денного відповідно до законодавства ще на квітневу сесію міської ради: особисто я була в числі тих депутатів, хто голосував за включення питання до розгляду. Процес роздержавлення газети «Чернівці», ініційований мною як головою постійної комісії Чернівецької міської ради з питань бюджету та фінансів, має бути завершено в найкоротші строки та з додержанням законодавства, інтересів територіальної громади та трудового колективу газети “Чернівці”.
Це моя чітка й однозначна позиція.
Наталія Якимчук