Свідоцтва про реєстрацію державних ЗМІ, які не перереєструються до кінця року, будуть визнані недійсними

31 грудня 2018 року  закінчується термін для реформування друкованих засобів масової інформації, засновниками яких є органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування.

Законом України  «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24.12.2015 № 917-VIII (далі – Закон про реформування), внесено зміни до статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», якими заборонено органами державної влади, іншими державними органами  та органи місцевого самоврядування виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації.

Відповідно до Закону про реформування, вказані вище друковані засоби масової інформації підлягають реформуванню у два етапи: перший – протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом та другий – протягом наступних двох років. Таким чином, процес реформування друкованих засобів масової інформації закінчується 31 грудня 2018 року.

Процедура реформування полягає у зміні засновника друкованого засобу масової інформації з органу державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування на трудовий колектив редакції або ж припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

Вихід органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації оформляється договором, що укладається між органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, що є засновниками (співзасновниками), та правонаступниками (у тому числі трудовим колективом редакції) відповідно до вимог цивільного законодавства.

Зазначений договір, який обов’язково має містити умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості, є підставою для подання правонаступниками заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Для проведення перереєстрації друкованих засобів масової інформації, що реформуються, необхідно подати до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області наступні документи: заяву із зазначенням підстав перереєстрації; угоду між засновником і правонаступником; засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі; протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу; довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Відповідно до статті 14 Закону про реформування, перереєстрація друкованих засобів масової інформації, що реформуються, здійснюється на безоплатній основі.

Звертаємо увагу, неподання після завершення процесу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації (до 1 січня 2019 року) засновниками (співзасновниками) заяви про перереєстрацію відповідних друкованих засобів масової інформації є підставою для визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним.

 

 

Заступник начальника управління

державної  реєстрації  Головного

територіального управління

юстиції  у Чернівецькій області                                                Юлія Бабина