ВР ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Законом визначено основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та/або мінімізацію їх наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє Галина Пшеничко головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Згідно із Законом, «соціальні послуги — дії, спрямовані на профілактику, подолання складних життєвих обставин, в яких перебуває особа/сім’я, або мінімізацію їх наслідків. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України».

Базовими є такі соціальні послуги:

 • догляд вдома, денний догляд;
 • підтримане проживання;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • надання притулку;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • консультування;
 • соціальний супровід;
 • представництво інтересів;
 • посередництво (медіація);
 • соціальна профілактика;
 • натуральна допомога;
 • фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;
 • переклад жестовою мовою;
 • догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;
 • супровід під час інклюзивного навчання;
 • інформування.

Крім цього, законом встановлено державний стандарт соціальних послуг. Дія закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України, у тому числі на осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, і належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Також  Законом визначено термін «базові соціальні послуги», згідно з яким це «соціальні послуги, надання яких отримувачам соціальних послуг гарантується Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом.

Законодавчим актом також визначено Реєстр соціальних послуг — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення і знищення визначених цим Законом даних про соціальні послуги.

Окрім того, Законом визначено поняття «складні життєві обставини», це ті  обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно, а також чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини.

Документом встановлено основні цілі та основні принципи надання соціальних послуг, основні напрями державної політики з питань надання соціальних послуг.

Згідно із Законом, законодавство України про соціальні послуги ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про соціальні послуги, що регулюють відносини у системі соціальних послуг, та міжнародних договорів України з питань надання соціальних послуг, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закон визначає систему надання соціальних послуг, яка складається із сукупності суб’єктів, що формують державну політику з питань надання соціальних послуг, забезпечують реалізацію права особи/сім’ї на соціальні послуги, надавачів та отримувачів соціальних послуг, об’єднань отримувачів, об’єднань надавачів та професійних об’єднань працівників.

Зазначимо також про кваліфікацію соціальних послуг, які відповідно до Закону спрямовані на:

 • соціальну профілактику — запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини;
 • соціальну підтримку — подолання особою/сім’єю складних життєвих обставин;
 • соціальне обслуговування — мінімізацію для особи/сім’ї наслідків складних життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності та включення у громаду.

Відповідно до Закону, перелік таких соціальних послуг, визначається Класифікатором соціальних послуг, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Закон передбачає укладання договору про надання соціальних послуг. Так, встановлено, що надання соціальних послуг через механізм соціального замовлення здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Соціальні послуги надаються через механізм соціального замовлення відповідно до державного стандарту соціальних послуг. Крім цього, встановлюється відповідальність за порушення вимог законодавства про соціальні послуги.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 р.

Про це повідомляє Галина Пшеничко

головний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області