З 1 липня зросли посадові оклади працівників бюджетної сфери

	З 1 липня зросли посадові оклади працівників бюджетної сфери Одним із шляхів підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери є поетапне збільшення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та відповідне підвищення посадових окладів працівників за іншими тарифними розрядами. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11 травня 2011 року № 524 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Зазначеною постановою підвищено посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 липня (635 грн.), з 1 вересня (641 грн.), з 1 жовтня (660 грн.) та з 1 грудня (704 грн.).

Це дозволить до кінця цього року підвищити посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС порівняно із червнем на 12,6 відсотка та зменшити грошовий розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС. З підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду будуть підвищені посадові оклади (ставки) інших категорій працівників бюджетної сфери, які встановлюються за ЄТС. Наприклад, з 1 липня цього року, посадовий оклад вчителя вищої категорії буде становити 1346 грн.( в січні ц.р. – 1300 грн.), лікаря-хірурга вищої кваліфікаційної категорії – 1537 грн. ( в січні ц.р. – 1483 грн.). До кінця року посадові оклади будуть підвищуватись ще тричі і оклад вчителя буде становити 1492 гривні, а лікаря-хірурга – 1704 гривні.

Також, з метою забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці працівників за 1 – 7 тарифними розрядами ЄТС передбачається, що наприклад, з 1 липня цього року у штатних розписах посадові оклади працівників, посади яких віднесені до цих тарифних розрядів, будуть установлюватись у таких розмірах: І тарифного розряду – 960 гривень, 2 – 965 гривень, 3 – 975 гривень, 4 – 985 гривень, 5 – 995 гривень, 6 – 1005 гривень, 7 – 1015 гривень. Таке підвищення стосується 3,5 млн. працівників. Крім того, запроваджено виплату одноразової грошової допомоги у розмірі пяти мінімальних заробітних плат випускникам медичних та фармацевтичних вузів, які виявили бажання працювати в сільській місцевості та селищах міського типу і уклали договір на строк не менше 3-х років. а також молодим спеціалістам, які працюватимуть на посадах лікарів загальної практики: сімейних лікарів, дільничних лікарів-педіатрів та лікарів-терапевтів.

Для медичних та фармацевтичних працівників з 1 січня 2012 року запроваджується виплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки. Також буде забезпечено збереження за медичними і фармацевтичними працівниками державних і комунальних закладів (установ), які направляються на підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, середньої заробітної плати за кожним місцем роботи. З 1 вересня цього року встановлюється надбавка за вислугу років окремим категоріям працівників соціальної сфери – від 10 до 30 відсотків посадового окладу.
На реалізацію вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.11 № 524 та постанов від 16.02.2011 року № 123 щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, від 23.03.2011 року № 373 щодо поширення 20-відсоткової надбавки на всі категорії педагогічних працівників навчальних закладів, інших установ і організацій незалежно від їх підпорядкування, Законом України \”Про внесення змін до Закону України \”Про Державний бюджет України на 2011 рік\” (щодо соціальних показників бюджету)\” враховано додаткові видатки в обсязі 2 336,5 млн. гривень. Цей Закон прийнято Верховною Радою України 14 червня 2011 року. Питання подальшого підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери у 2011 році буде розглядатись з урахуванням результатів виконання зведеного бюджету за ІІ та ІІІ квартали, а на 2012 рік – при підготовці проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
Прес-служба Чернівецької ОДА