Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, буде доступною

Державна фіскальна служба України щомісяця не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, повинна формувати та оприлюднювати на своєму сайті інформацію щодо:

сплати податків суб\’єктами природних монополій та суб\’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами;

суб\’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Так, інформація щодо суб\’єктів господарювання, які мають податковий борг, складається, зокрема, з:

найменування суб\’єкта господарювання;

коду за ЄДРПОУ;

прізвища, імені, по батькові керівника суб\’єкта господарювання;

загальної суми податкового боргу суб\’єкта господарювання в розрізі платежів та сум: на початок періоду, погашених за період, збільшення за період, на кінець періоду.

Порядок оприлюднення зазначеної інформації затверджений наказом Мінфіну від від 13.02.2015 року № 67, який набрав чинності з 24 березня 2015 року.