На Буковині шукають адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги

На Буковині шукають адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомогиОголошення
про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 19 серпня 2015 року № 224/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залу-чаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги», Чернівецьке міське управління юстиції повідомляє про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової до-помоги, у Чернівецькій області.

Претенденти, які пройшли конкурсний відбір, залучатимуться для на-дання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за конт-рактом або на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які нада-ють безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затвер-джених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 8.

Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвока-тів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362, претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні:

знати нормативно-правовіакти у сфері захисту прав людини;
знати норми процесуального та матеріального права;
знати та дотримуватися Правил адвокатської етики;
знати законодавство у сфері безоплатної правової допомоги;
вміти складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового характеру;
вміти користуватися комп\’ютером;
знати стандарти якості надання безоплатної правової допомоги;
володіти державною мовою (володіння англійською мовою та/або мо-вами національних меншин, які на території відповідної адміністративно те-риторіальної одиниці становлять значну частину населення, є перевагою);
мати право на зайняття адвокатською діяльністю.

Для участі у конкурсі необхідно особисто подати за встановленою Мі-ністерством юстиції формою заяву разом з такими документами:

копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника пода-тків, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, трудової книжки, документів про освіту, витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий не пізніше 10 днів до подання документів;
біографічну довідку та анкету за встановленою Мін\’юстом формою, мотиваційний лист (до 500 слів) у довільній формі за підписом претендента.
Увага! Зразки заяви, біографічної довідки та анкети розміщено на офі-ційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги http://www.legalaid.gov.ua/ua/konkurs-advokativ/vosmyi-konkurs.

Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються до 30 вересня 2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у Чер-нівецькій області та територіальними управліннями юстиції за наступними адресами:

Адміністративно-територіальна одиниця (місто та/або район) Адреса для подання документів Особи, що здійснюють зв\’язок з претендентами, їхномери телефонів та адреси електронної пошти для довідок

1. м. Чернівці 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, Головне територіальне управління юстиції у Чер-нівецькій області,
тел.: (0372) 55-27-60;

58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 13 Черніве-цьке міське управління юстиції, тел.: (0372) 52-59-84 Куценко І.Ф. (0372) 55-27-15,
predstavn@cv.minjust.gov.ua

Афоніна С.Е. (0372) 52-59-84, org.misto@cv.cv.minjust.gov.ua

2. м. Новодністровськ 60236, Сокирянський район, м. Новодністровськ, мікро-район \”Діброва\”, гурт. 1 В
Новодністровське міське управління юстиції,тел.: (03741) 3-15-41
Присакар А.А.,(03741) 3-15-41info@nd.cv.minjust.gov.ua (03741) 3-15-41

60236, Сокирянський район, м. Новодністровськ, мікрора-йон \”Діброва\”, гурт. 1 Вnov.just@ukr.net

3. Вижницький район 59200 м. Вижниця, вул. Січових Стрільців, 4-В
Вижницьке районне управління юстиції, тел.: (03730)2-36-37 Василинчук П. С. (0230) 2-36-37, info@vg.cv.minjust.gov.ua

4. Герцаївський район 60500, м.Герци, вул. Шикули, 4а, Герцаїв-ське районне управ-ління юстиції, тел.: (03740) 2-17-30 Медведь М.В. (0240)2-17-30 info@gr.cv.minjust.gov.ua

5. Глибоцький район 60400, смт. Глибока, вул. Глибоцька,2а, Гли-боцьке районне управ-ління юстиції, тел.: (03734) 2-29-57 ГафуД.Д. (0234) 2-29-57 info@gl.cv.minjust.gov.ua

6. Заставнівський район 59400, м. Заствна, вул. Гагаріна, 2, Заставнів-ське районне управління юстиції, тел.: (03737) 2-18-63 Дронь В.В.
(0237) 2-18-63 info@zs.cv.minjust.gov.ua

7. Кельменецький район 60100, смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 24, Кельменецьке районне управління юстиції,
тел.: (03732)2-04-75 Пуюл В.М. (0232) 2-04-75info@kl.cv.minjust.gov.ua

8. Кіцманський район 59300, м. Кіцмань, вул. Незалежності, 55
Кіцманське районне управління юстиції, тел.: (03736) 2-23-94 Гешко М.І. (0236) 2-23-94 info@km.cv.minjust.gov.ua

9. Новоселицький район 60300, м. Новоселиця, вул. Косіора, 2, Новосе-лицеке районне управлін-ня юстиції,
тел.: (03733) 5-04-40 Єфтемій В.В. (03733) 5-04-40 info@nv.cv.minjust.gov.ua

10. Путильський район 59100, смт Путила, вул. Українська, 142/а, Путильське районне управління юстиції, тел.: (03738)2-25-03 Томнюк Л.М.(03738)2-25-03 info@pt.cv.minjust.gov.ua

11. Сокирянський район 60200, м. Сокиряни, вул. Пушкіна, 2 Соки-рянське районне управління юстиції, тел.: (03739) 2-14-09 Сандуляк Я.Б.
(03739) 2-12-54, (03739) 2-14-09 info@sk.cv.minjust.gov.ua

12. Сторожинецький район 59000, м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11, Сторо-жинецьке районне управ-ління юстиції,
тел.: (03735) 2-42-40 Гоцуляк В. С. (03735) 2-42-40 (03739) 2-14-09
info@st.cv.minjust.gov.ua

13. Хотинський район 60000, м.Хотин,вул. Свято-Покровська,54,
Хотинське районне управління юстиції, тел.: (03731) 2-29-01 Паладюк О.Ф. (03731) 2-29-01 info@ht.cv.minjust.gov.ua

Конкурс проводиться у три етапи:
– перший етап – розгляд документів, поданих претендентами: 6 жовтня 2015 року за адресою: 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації, Мала зала;
– другий етап – письмове тестування претендентів: 10 жовтня 2015 року з 11 год. до 13 год. 15 хв. за адресою: 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації, Мала зала;
– третій етап – співбесіди з претендентами: 12 жовтня 2015 року за ад-ресою: 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації, Мала зала. Точний день та час співбесіди кожного претендента буде окремо повідомлено під час реєстрації для прохо-дження письмового тестування.

В.о. голови конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплат-ної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області, директор Чер-нівецького обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги А. Мунтяну

peredplata