Валютні цінності, доходи та майно резидента україни, що знаходиться за межами митної території України, підлягають обов’язковому декларуванню

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області роз’яснюють, що статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” передбачено, що валютні цінності та інше майно резидента, що знаходиться за межами митної території України, підлягає обов’язковому декларуванню.

Порядок і терміни декларування встановлюються Національним банком України. Форма Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами затверджено Наказом Мінфіну України від 25.12.95 №207.

Послідовність подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України визначено в спільному листі НБУ та ДПАУ від 17.04.2003 №28-311/1929-2823, №3368/5/23-5316.Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами у двох примірниках подається до контролюючого органу за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності. Один примірник залишається в контролюючому органі для обліку та контролю, а на другому – ставиться штамп контролюючого органу і підпис відповідальної особи контролюючого органу, до якого подано Декларацію.

Суб’єкт підприємницької діяльності подає Декларацію зі штампом контролюючого органу та підписом відповідальної особи до територіального управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням.

Після отримання Декларації територіальне управління Національного банку України видає довідку про проведення декларування, яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального управління Національного банку України та відбитком печатки відповідного територіального управління.

Зазначену довідку суб’єкт підприємницької діяльності подає контролюючому органу, до якого попередньо була подана Декларація, для засвідчення підписом начальника відповідного контролюючого органу або його заступника та відбитком печатки.

Засвідчена та скріплена печатками територіального управління НБУ і контролюючого органу довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення суб’єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Новини Партнерів