ПОРАДИ УЧАСНИКУ АТО З ПИТАНЬ ОДЕРЖАННЯ ЖИТЛА

Із наданням статусу учасника бойових дій держава пов’язує виникнення низки пільг, які мають на меті полегшити життя бійців після повернення до мирного життя. Одним із задекларованих прав є можливість отримання житла від держави.
СКЛАД ПІЛЬГ
– Першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
– Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
Інваліди війни мають право на позачергове одержання житла.
Питання розподілу й надання житлових приміщень регулюється Житловим кодексом Української РСР (зі змінами та доповненнями) та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470.
Норма жилої площі, на отримання якої має право особа, становить 13,65 кв. м на одну особу, тобто на кожного члена сім’ї (ст. 47 Житлового кодексу УРСР), але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. Ця норма може бути перевищена, якщо, наприклад, житлове приміщення – це однокімнатна квартира або воно призначене для осіб різної статі.
У Державному бюджеті України на 2015 рік передбачено виділення коштів для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в АТО та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок.
Відповідно до Житлового кодексу та зазначених Правил громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житлові приміщення надаються у порядку черговості. Житлова черга розподіляється на загальну, першочергову та позачергову.
Учасники бойовий дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове отримання житла. Тобто для отримання житла учасник бойових дій повинен належати до однієї з категорій «осіб, що потребують поліпшення житлових умов». При цьому, якщо такий учасник бойових дій дістав поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, то він першочергово забезпечується жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
Учасник бойових дій є таким, що потребує поліпшення житлових умов, якщо він:
– забезпечений жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, міської ради;
– проживає у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам (встановлюється інженерно-технічними працівниками ЖЕО за участю представників громадськості та підтверджується: актом обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком, технічним паспортом жилого будинку з даними про його фізичну зношеність, висновком проектної або науково-дослідної організації (за необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість (недоцільність) проведення капремонту, висновком органу або закладу санітарно-епідеміоло¬гічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам);
– хворіє на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не може проживати в комунальній квартирі або водній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік захворювань визначено Додатком 1 донаказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 08.02.1985 р. № 52;
– проживає за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
– проживає не менш ніж 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
– проживає у гуртожитку;
– які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);
– проживає у комунальній чи невпорядкованій стосовно умов даного населеного пункту квартирі.
ЯК ОТРИМАТИ ЖИТЛО УЧАСНИКУ БОЙОВИХ ДІЙ?
1) Звернутися до місцевих органів влади (виконкомів сільських, селищних, міських рад) із заявоющодо взяття на квартирний облік, у якій зазначити про право першочергового одержанняжилих приміщень. До заяви повинні додаватися такі документи (перелік орієнтовний):
– копія паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, які стають на квартоблік;
– копія свідоцтва про одруження або про розірвання шлюбу;
– копії свідоцтв про народження дітей;
– довідка ЖЕО про склад сім’ї;
– довідка з місця роботи (місце роботи, займана посада);
– копія посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни;
– якщо хтось із членів сім’ї, який виявив бажання стати на квартирний облік, мав чи має квартиру або будинок, що належить йому на праві приватної власності, – копія правовстановлюючого документа (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування тощо);
– у разі проживання у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, – довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам;
– у разі проживання за договором піднайму жилого приміщення – копія договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчена в ЖЕО;
– у разі наявної тяжкої форми хронічного захворювання (згідно із затвердженим переліком) –оригінал медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
2) Отримати рішення щодо взяття на квартирний облік, яке повинно бути винесене у місячний строк з дня подання особою всіх необхідних документів.
3) Дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла (не більш ніж 2 роки для учасника бойових дій, який дістав поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях).
4) Отримати ордер на жиле приміщення. Житло надається у безстрокове користування.
Оскільки до проблем учасників бойових дій, зокрема бюрократичності реалізації ними своїх пільг в тяжкий для країни час прикований особливий громадський інтерес, чиновники роблять все можливе, щоб підтримати захисників. Тому обов’язково слід ставати на квартирний облік, проте все ж слід розраховувати на власні силиВ деяких регіонах учаснику АТО значно легше отримати безплатну земельну ділянку, та почати власне будівництво, аніж очікувати «вдячності» від держави у вигляді збудованого чи придбаного житла. До того ж звернутися із клопотанням про виділення землі можна в будь-якому куточку країни, не прив’язуючись до місця реєстрації, тоді як з квартирним обліком принцип екстериторіальності не діє.

В. о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Зоя ФЕДИК