Нова форма звіту для неприбутківців

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 02.08.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбутко вої організації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за №932/29062 (далі – наказ №553).
З огляду на це Державною фіскальною службою України у листі від 17.10.2016 №33649/7/99-99-15-02-01-17 (далі – лист ДФС №33649) з метою належної організації роботи щодо звітування неприбуткових установ та організацій було надано роз’яснення з наступних питань.
Нова форма звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) передбачає:
– заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
– відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
– нове поле для місячного податкового (звітного) періоду (для подання Звіту у разі недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс));
– поле «Відомості про одночасне подання до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» (заповнюється у разі подання фінансової звітності за бажанням неприбуткової організації);
– відображення у додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту (далі – додаток ГД) даних митної декларації за ввезеним товаром та показників нецільового використання гуманітарної допомоги.
Звіт подається до контролюючого органу за місцезнаходженням такої неприбуткової організації, відомості про що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Також у зазначеному листі надані роз’яснення стосовно:
– подання Звіту за новою формою неприбутковими організаціями, які дотримались вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу;
– особливостей подання та заповнення Звіту у разі порушення вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу
– порядку складання Звіту та додатків до нього, а саме:
– Додатку ВП до рядків 7 – 9 Звіту («Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)»), який заповнюється у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Звіту;
– Додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту («Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою»), який подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Додаток ГД доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».
Слід зазначити, що підпунктом 133.4.4 пункту 133.4 статті 133 Кодексу передбачено, якщо контролюючий орган встановить факт використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, то такі дії є підставою для виключення такої організації з Реєстру. Крім того, такій організації нараховується податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафні санкції і пеня відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.
Лист №33649 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/271104.html
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

peredplata