Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х роківВiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку може бути використана повнiстю або частинами батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi фактично доглядають за дитиною, або особою, яка всиновила чи взяла пiд опiку дитину.

Згідно зі ст. 20 Закону про відпустки, пiдставою для надання такої вiдпустки є довiдка з мiсця роботи (служби, навчання) матерi про те, що вона приступила до роботи до закiнчення строку вiдпустки для догляду за дитиною.

Отже, лише за умови надання довідки з місця роботи матері дитини гарантовано право батька дитини, бабусi, дiда чи iнших родичiв, якi фактично доглядають за дитиною, на вiдпустку визначеної тривалостi зі збереженням на її перiод мiсця роботи (посади), допомоги у випадках, передбачених Законом.

У разі працевлаштування матері дитини на роботу до досягнення дитиною 3-х річного віку, вона повинна надати довідку про те, що приступила до роботи на повний робочий день. На підставі даної довідки вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку може бути використана повнiстю або частинами батьком дитини.

Оксана БІЛЕНЬКА
провідний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів
управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області