За працівником, що проходить військову підготовку зберігається середній заробіток

Військова підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Таку військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров\’я та морально-діловими якостями.

Постановою КМУ від 01.02.2012 р. №48 затверджений Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу. Відповідно до нього військова підготовка включається до освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) програм підготовки та навчальних планів вищого навчального закладу, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна.

Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення \”військового дня\”) строком до двох років навчання.

Планування військової підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі для здобувачів вищої освіти може також здійснюватись у строк від 2 до 6 тижнів поточного семестру (навчального року) строком до 2-х років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

Для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та проведення військової підготовки може здійснюватись у строк, передбачений контрактом. Цей контракт укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу або керівником вищого навчального закладу строком до двох років навчання.

Отже, за працівником, який проходить військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення \”військового дня\”) строком до двох років навчання, зберігається місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата.

Наталія СИРБУ
провідний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області