Прокуратура Чернівецької області попереджає про відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

З часу набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації» органами прокуратури Чернівецької області організована робота щодо реалізації права кожного на доступ до інформації, якою володіють розпорядники відповідно до ст.13 цього Закону. Як показує досвід, запитувачі не завжди правильно розрізняють терміни «доступ до публічної інформації» та «звернення громадян».

Запит на інформацію – це прохання надати певну інформацію, яка створена або знаходиться у володінні розпорядника, а звернення громадян (пропозиція, скарга, заява) – це прохання або вимога вчинити певні дії відносно осіб, будь-яких державних органів та органів місцевого самоврядування тощо, які допустили порушення їхніх конституційних прав. Право подання запитів на інформацію, на відміну від звернень громадян, належить фізичним та юридичним особам, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть як фізичні особи, котрі безпосередньо допустили порушення законодавства, так і юридичні особи – розпорядники. Відповідальність фізичних осіб може бути адміністративною (передбачає штраф у розмірі від 425 до 850 грн., а за повторне порушення – від 850 до 1360 грн.) та дисциплінарною (передбачає догану або звільнення працівника, який порушив законодавство). Але для держслужбовців існують додаткові види відповідальності: попередження про неповну службову відповідність та затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

В рамках трудового права існує також матеріальна відповідальність винного працівника, якщо його роботодавця з вини цього працівника було притягнуто до цивільно-правової відповідальності, що виразилась у стягненні певної суми коштів.

Відповідальність цивільно-правова настає, коли фізична особа безпосередньо є розпорядником інформації або коли особа припинила трудові відносини з роботодавцем-розпорядником, працюючи на якого колись завдала майнової шкоди третьому суб’єкту при виконанні трудових обов’язків.

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації – настає в окремих випадках, наприклад, за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан чи захворюваність населення. Рівень суспільної небезпеки від порушення права на екологічну інформацію настільки високий, що його порушення становить собою склад злочину.

Щодо відповідальності за порушення норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» юридичною особою – розпорядником, то адміністративний суд, вищого щодо розпорядника органу, на підставі акта прокурорського реагування може зобов’язати поновити порушене право, наприклад, надати чи оприлюднити інформацію, компенсувати завдану шкоду (як матеріальну, так і немайнову).

З вимогою про компенсацію шкоди може звернутися як особа, що мала право отримати інформацію, але не змогла його реалізувати, так і особа, конфіденційну інформацію якої розпорядник поширив усупереч статтям 6, 7 Закону, а також особа, про яку розпорядник поширив недостовірну інформацію, не перевіривши її перед цим.

Щодо додержання законодавства про доступ до публічної інформації, то цьогоріч міськрайспецпрокурорами Чернівецької області складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення, які розглянуті судами. До адміністративної відповідальності притягнуто 3 посадові особи. Прокурорами же у 2012 році розглянуто 31 запит.

Про це повідомляє Наталія ЦІЛЮК (старший прокурор прокуратури Чернівецької області з питань забезпечення доступу до публічної інформації).

Нагадаємо, що ми так і не отримали відповіді на наші запити до начальника СБУ та начальника міліції та його заступників в Чернівецькій області.

peredplata