У Чернівцях й надалі засекречуюють генплан міста

У Чернівцях й надалі засекречуюють генплан містаНещодавно на одній із дискусій, в якій взяли участь чернівецькі експерти та чиновники, було згадано про генеральний план міста Чернівці. Сергій Гомонович зауважив, що громадяни… цікавляться генеральним планом забудови Чернівців, який нині оприлюднений на сайті міської ради. Але чи дійсно генплан є у вільному доступі на сайті Чернівецької міської ради? Відповідь дає на своєму блозі експерт Віталій Шарлай.

Декілька пошукових запитів і детальна перевірка карти та інших сторінок сайту не дають ніякого результату. Єдиним фактом підтвердження слів головного архітектора Чернівців є лише маленька картинка генерального плану (картинка більше схожа на акварельну кальку, ніж на генплан) – див. світлину.

Чи, можливо, наші чиновники щиро вірять, що генеральний план міста має бути саме таким?

Але ні, у Стратегічному плані розвитку міста Чернівці на 2012-2016 рр. (розроблений Стратегічним комітетом Чернівецької міської ради у співпраці з експертами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках реалізації Проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність») чітко зазначається — «У 2004 році міською радою затверджено оновлений Генеральний план міста Чернівці. Генеральний план складається з графічної та текстової частин і передбачає соціально-економічний розвиток міста на період до 2020 року. Це прогноз перспективи економічного розвитку народногосподарського комплексу, промисловості, науково-технічного потенціалу, транспорту та зв’язку, населення і трудових ресурсів, житлового фонду і нового будівництва, архітектурно-планувальної організації території міста, напрямків територіального розвитку міста, реконструкції та розвитку центру, розвитку магістральних мереж та транспорту, охорони навколишнього середовища». Тобто це не просто маленька картинка, а карта із детально розписаною інструкцією до неї.

Що ж нам говорить Закон про генеральні плани міст та їх доступність?

1. Відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про регулювання містобудівної діяльності»: «Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу генерального плану населеного пункту як окремий розділ» (стаття 17 пункт 11).

2. Відповідно до пункту 2 статті 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»: «обмеження доступу до інформації здійснюється при дотриманні сукупності таких вимог:
— виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров\’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
— розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
— шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні».
Для інформації із генерального плану міста, крім частини, що становить державну таємницю і тому є інформацією з обмеженим доступом (відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 17 п. 11), не здійснюється жодна з вимог, передбачена пунктом 2 вищенаведеної статті, яка б дозволила обмежити доступ до неї.

3. Відповідно до додатку 2 до РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ м. Чернівців від 24.05.2011р. №136-р обмежується доступ не до всієї інформації із документів генерального плану, а лише до тієї частини відомостей, «що становлять державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Відповідно до статті 7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»: «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений».

5. Відповідно до пункту 2 статті 22 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»: «Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем з загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації».

Отже, в підсумку хочеться підкреслити те, що нині в Чернівцях звичайним людям не можна знати де і яких умовах вони живуть і мають жити. І слова про доступність та відкритість міської влади виглядають надто голослівно і не мають під собою ніякого підґрунтя.

Щоб не розводити тільки критику пропоную варіант вирішення проблеми:
— викласти генеральний план міста у вільний доступ, як це зробили Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська та інші міські ради.