Російська агентура вже у військовому виші Львова

Російська агентура вже у військовому виші Львова    В середині квітня цього року довкола Львівської академії сухопутних військ України склалася неприємна ситуація, коли цей військовий ВНЗ пікетували батьки курсантів, яких відправили на бойове навчання на Схід. Досить дивна ситуація як для Львова, де домінують патріотичні настрої, а готовність захищати Батьківщину завжди віталася як курсантами цього вишу, так і їх батьками. Експерти вже тоді говорили про сплановану провокацію, за якою може стояти російська агентура.

По журналістській лінії вдалося дізнатися дещо щодо можливості наявності російської агентури у Львівській академії сухопутних військ. І тут в першу чергу увагу на себе звернув один з викладачів кафедри гуманітарних наук факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ – доктор історичних наук Гула Руслан Володимирович.

Гула Руслан Володимирович, полковник запасу, народився у РСФСР (місто Твер), закінчив Ленінградське вище військово-політичне училище. Служив на посадах політскладу ВС СРСР і РФ. Переїхав до України з Російської Федерації після закінчення у 1994 році Гуманітарної академії у Москві. Батько – Володимир Гула, проживає у Дніпропетровську або Дніпропетровській обл., наразі оформлює громадянство РФ і повертається до Росії.

21 червня 2013 року спец. раді Д 08.051.14 (спеціальність 07.00.01 «Історія України») Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара захистив докторську дисертацію на тему «Витоки та роль радянського патріотизму у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. (на матеріалах України)».

Цікавим є той факт, що вже 4 липня 2013 р., тобто вже через 2 тижні після захисту, Гулі Р.В. було присвоєно звання доктора історичних наук (Наказ МОН № 892 додаток 1). Це означає не просто грубе порушення міністерських нормативів і процедур, а повне їх ігнорування: не було проведено експертизи дисертації на рівні експертної ради МОН, відповідно не відбулося затвердження на Президії Атестаційної колегії. За свідченнями обізнаних щодо цього, усі порушення відбулися внаслідок особистого втручання тодішнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Саме за його прямою вказівкою Гула Р.В. миттєво став доктором наук. Припускаємо, що така поспішність була зумовлена особистою зацікавленістю, а можливо – вказівкою «кремлівських хазяїв» Д.Табачника, про що свідчить зміст дисертації Р.В.Гули. Цікаво, що на сайті Наукової бібліотеки ім. Вернадського даних про дисертацію Р.В.Гули та про автореферат цієї дисертації немає.

Втім, текст автореферату нам вдалося знайти. Особливо звертає на себе увагу актуальність теми. Вона звучить наступним чином: Розробка цієї теми пов’язана з необхідністю об’єктивного висвітлення та аналізу радянського періоду нашої історії. Це пов’язано з тим, що ідеї та ціннісні установки радянського періоду продовжують існувати та впливати на сучасне суспільство, яке об’єктивно відображає генетичні риси, запозичені із радянської доби.

Знайомство з авторефератом викликало бажання звернутися до компетентних органів на предмет перевірки діяльності Руслана Володимировича Гули як військового і як викладача військового ВНЗ на предмет чи не становить вона загрози обороноздатності України.

peredplata