Компенсація на реабілітацію інвалідів

«Я – інвалід І групи з дитинства, одночасно ще є членом сім’ї померлого ветерана війни. Хочу дізнатися, хто і в я кому розмірі має платити за реабілітацію інваліда І групи та «одинокість».
Костянтин Георгійович, Вижницький р-н

— Порядок грошових компенсацій на реабілітацію інвалідів регламентується Законом України № 2961 «Про реабілітацію інвалідів в Україні» розділ 5, ст. 27, 28, 29.
Зокрема, статтею 27 передбачена виплата грошової компенсації при реалізації індивідуальної програми реабілітації інвалідів.

«Грошові компенсації інвалідам виплачуються у випадках, коли передбачений індивідуальною програмою реабілітації інваліда і Державною типовою програмою реабілітації інвалідів засіб або послуга реабілітації, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно, не можуть бути надані чи якщо інвалід (законний представник дитини-інваліда) придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок.
Зазначена грошова компенсація призначається та виплачується органами праці та соцзахисту населення з урахуванням дотримання інвалідом програми реабілітації інваліда.

Розмір грошових компенсацій інвалідам та на дітей-інвалідів визначається відповідно до вартості технічного індивідуального засобу та (або) послуги реабілітаційних виробів медичного призначення, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно або на пільгових умовах згідно з Державною типовою програмою реабілітації інвалідів».

Статтею 28 регламентується виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і тех-нічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом.

Статтею 29 регламентується виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Ці виплати здійснюються інваліду, законному представнику на підставі медичних рекомендацій відповідно до Закону, що визначає їх право на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Цю компенсацію призначає і виплачує місцевий орган виконавчої влади, який відповідно до своїх повноважень забезпечує санаторно-курортним лікуванням інва-лідів, категорії яких визначені законом.

Порядок виплати і розміри грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом міністрів України.

Відповідно до «Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки…» така грошова компенсація виплачується інваліду, якщо він протягом попередніх 3 календарних років не отримував безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу (не враховуючи року, коли інвалід став на чергу за путівкою). Виплата такої компенсації може бути здійснена у разі звернення інваліда із заявою про її виплату за умови його перебування на обліку осіб, які потребують забезпечення путівкою. У разі, якщо впродовж цього періоду інвалід не одержував безоплатної санаторно-курортної путівки, ним подається заява на виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та медична довідка форми 070-0.

Грошова компенсація виплачується у розмірах:
Інвалідам І та ІІ груп – 75% середньої вартості путівки, інвалідам ІІІ гр. – 50% середньої вартості путівки.

Середня вартість санаторно-курортної путівки визначається Мінпраці за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та погодженням з Мінфіном щороку 15 березня у межах обсягу бюджетних коштів.

Згідно з п. 9 «Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян» потреби інвалідів у санаторно-курортному лікуванні і його періодичність вказуються у індивідуальній програмі реабілітації, складеній МСЕК.

Інвалідам з дитинства І групи встановлюється надбавка за догляд за ними у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інва-лідам».

Підготувала
Наталія Брянська