Право жінки на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Право жінки на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Якщо соціальна відпустка, що надається працівникові для догляду за дитиною до 3 років, закінчилася, а дитині необхідне домашнє піклування, то він за бажанням має право просити відпустку без збереження заробітної плати.

Тривалість такої відпустки регулюється медичним висновком, проте не може більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку. Але якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), максимальний термін відпустки — до 16-річного віку, якщо ж дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А», — то до досягнення повноліття. Ці норми передбачено у п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку надається за заявою матері в обов\’язковому порядку за умови подання необхідних документів.
– заяви на ім\’я роботодавця чи уповноваженої особи;
– довідки за формою №080-1/о;
– свідоцтва про народження дитини.

Довідка за формою №080-1/о видається на строк від 6 місяців – з огляду на характер, перебіг захворювання дитини. Відповідно після закінчення строку, на який видана довідка, особа, яка бажає і надалі перебувати у відпустці для догляду за дитиною, повинна отримати нову довідку на новий строк.

Ця довідка може бути видана дитячими поліклініками, центрами первинної медико-санітарної допомоги, будинками дитини, закладами охорони здоров\’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення, де обліковується дитина.

Відпустка для догляду за дитиною віком до 6-ти років є відпусткою без збереження заробітної плати; роботодавець має повинен в обов’язковому порядку надати таку відпустку – за заявою жінки (або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпПУ), у випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду; час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 6-ти років зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Інформує Галина ПШЕНИЧКО
головний спеціаліст систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області