Який строк оскарження рішення реєстраційної служби?

Перелік підстав за яких державний реєстратор може відмовити у державній реєстрації є вичерпним і визначений у ст. 24 Закону України «Про державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Слід зазначити, що відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пунктах 4, 5-2 – 5-6 ст. 24 Закону № 1952 не позбавляє заявника права повторно звернутися із заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрації прав та їх обтяжень.
Отже, особа, з приводу звернення якої прийнято рішення про відмову у реєстрації прав на нерухоме майно, має право вибору, або усунути недоліки і спробувати повторно звернутись до державного реєстратора, або оскаржити відмову державного реєстратора у встановленому порядку.
В свою чергу, зазначений Закону прямо вказує на можливість оскарження рішення про відмову в державній реєстрації лише в судовому порядку.
Відповідно до ч. 2. ст. 2 КАС України будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб\’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження можуть бути оскаржені до адміністративних судів.
У постановах Верховного Суду України при розгляді адміністративних справ зазначається, що справи щодо спірних відносин, в яких державний реєстратор є суб’єктом владних повноважень, повинні розглядатися в порядку адміністративного судочинства.
Відповідно до ст. 99 Кодексу України про адміністративні правопорушенняадміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Таким чином, строк на оскарження дій державного реєстратора становить шість місяців і обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Начальник Чернівецького міського управління юстиції Світлана АФОНІНА