Консультація Пенсійного фонду

Консультація Пенсійного фондуОбчислення пенсії з 1 жовтня
Для обчислення пенсії враховується лише заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року (до відома інформуємо, що за цей період індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку, тобто пенсіонеру не потрібно надавати довідок про заробітну плату з підприємств, установ, організацій, де він працював).

Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 року, то така зарплата може бути врахована при обчисленні пенсії за наступних умов:
– за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише у період до 1 січня 2016 року;
– в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців.
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення пенсії. Передбачено, що з 01.01.2012 буде використовуватись середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Чи збережено право працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсії через кожних два роки?
Починаючи з 1 жовтня 2011 року, перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам здійснюватиметься за наявності у пенсіонера не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховуватиметься заробітна плата (дохід), з якої обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера при перерахунку пенсії може бути врахована також заробітна плата за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (тобто, можна здійснити перерахунок пенсії з урахуванням заро-бітку, одержаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії). У цьому випадку заробітна плата визначатиметься із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Чи передбачений Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» перерахунок пенсій непрацюючим пенсіонерам?
Відповідно до п.3 ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, відпо-відно підвищується розмір пенсії.
Прийнятими змінами передбачено, що пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), такий перерахунок здійснюється після звільнення з роботи або припинення такої діяльності з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, що встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
Ганна Московчук,
головний спеціаліст управління пенсійного забезпечення

Способи подання звіту
Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування чітко визначено три способи подання звітності.

Перший спосіб – подання електронної форми звіту з використанням електронно – цифрового підпису (далі – ЕЦП). За такої форми подання звіту паперовий вигляд звіту не подається. Використовуючи цей спосіб, можна вчасно виправити допущені помилки.
Звертаємо увагу страхувальників на переваги звітування з використанням ЕЦП:
• зменшуються витрати робочого часу на подання звiтностi, оскільки відправити звіт в електронній формі з використанням ЕЦП можна у будь-яку годину доби і немає необхідності орієнтуватись на режим робочого дня управ-ління Фонду.
• зменшуються грошові витрати на проїзд та папір, тому що немає необхідності подавати звіт на паперових носіях та відправити його можна з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.

Другий спосіб – подання звіту на паперових носіях, засвідчених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою, разом з електронною формою на електронних носіях інформації.
Електронна форма звіту до органів Пенсійного фонду формується страхувальником з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в органі Пенсійного фонду за місцем взяття на облік та розміщені на офіційному сайті Пенсійного фонду України. Головною перевагою формування звіту з використанням спеціалізованого програмного забезпечення є те, що страхувальник може на початковому етапі виявляти та виправляти помилки завдяки програмним контролям, які реалізовані за основними правилами формування звіту відповідно до діючого порядку.
Третій спосіб подання звіту — це звіт, поданий лише на паперових носіях. Скористатися ним можливо лише у випадку, якщо кількість застрахованих осіб у звітному періоді не перевищує п’яти осіб. Крім того, зазначений спосіб подання звітності має великий недолік, оскільки в більшості випадків виявлення помилок, допущених при формуванні такого звіту, можливе лише на етапі фактичного вводу відомостей до бази даних в Пенсійному фонді. А тому час для виправлення помилок протягом встановленого терміну подання звіту обмежений. Як наслідок, можливі випадки, коли повторно сформований виправлений звіт подається з порушенням строку подання звітності.

Щоб не було черг при поданні страхувальниками щомісячної звітності, в управліннях Пенсійного фонду в районах розроблені графіки здачі звітності. Велике прохання до бухгалтерів — дотримуйтесь графіків здачі місячної звітності до Пенсійного фонду! Вчасно здавши звіт, бухгалтер має час на виправлення можливих помилок та уникає штрафів, економлячи кошти підприємства.
Микола Паламарюк,
головний спеціаліст
відділу персоніфікованого обліку