В буковинських вузах до приймальних комісій не буде черг

Головним завданням приймальних комісій є забезпечення рівного доступу громадян до здобуття вищої освіти. Вступна кампанія повинна пройти організовано. Основним критерієм для зарахування вступників має стати конкурсний відбір.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА.

Високий рівень професійної підготовки технічного персоналу приймальних комісій і їхнє толерантне ставлення до абітурієнтів та батьків – запорука ефективної роботи навчального закладу у цей непростий період (відсутності скарг і звернень в органи виконавчої влади, правоохоронних органів тощо).

Пропонується у перші 3-4 дні вступної кампанії, для її належної організації, суттєво збільшити кількість технічних працівників.

Згідно з примірним положенням про приймальну комісію ВНЗ, затвердженого наказом МОН України від 09.01.2013 №12, :

-одна й та ж сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд;

-до складу приймальних комісій, а також до складів предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до цього навчального закладу у поточному році;

-прийом заяв та документів проводиться виключно у строки, передбачені Умовами і правилами прийому;

-вступнику видається розписка про прийом його документів (за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою вищого навчального закладу чи штампом приймальної комісії);

-відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника;

-кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб;

-розклад вступних випробувань оприлюднюється на веб-сайті ВНЗ та інформаційному стенді приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання;

-іспит в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводиться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником. Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

-апеляція розглядається у присутності вступника не пізніше наступного дня після її подання. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

-список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені правилами прийому.

З метою створення належних умов для організації та проведення цьогорічної вступної кампанії вважаю за необхідне:

1.Забезпечити неухильне дотримання Умов та Правил прийому до вищих навчальних закладів, Примірного положення про приймальну комісію ВНЗ, а також відкритість та прозорість роботи приймальних комісій.

2.Не допускати порушень прав осіб, які користуються пільгами при вступі.

3.Забезпечити якісну роботу підрозділів приймальних комісій (відбіркових, предметних екзаменаційних, фахових, апеляційних комісій).

4.Організувати через засоби масової інформації роз’яснювальну роботу щодо особливостей вступу на навчання до окремо взятого вищого навчального закладу.

5.Вжити невідкладних заходів щодо попередження і недопущення під час вступної кампанії посадових зловживань і хабарництва.

6.Обладнати окремі кімнати для попереднього оформлення абітурієнтами необхідних документів.

7.Забезпечити якісне супроводження Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

8.Організувати проведення консультації вступників з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки окремо взятого абітурієнта.

9.Забезпечити приймальні комісії технічними засобами для більш оперативного прийому заяв та документів від вступників.

10.Ретельно перевіряти сертифікати і унеможливити прийом підроблених сертифікатів.

11.Забезпечити своєчасне оприлюднення рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання.

12.У разі спекотної погоди організовувати у місцях масового скупчення людей торгівлю безалкогольними напоями.

Нагадаємо, що до початку прийому документів від абітурієнтів залишилось 12 днів.