Понад 90 бізнесу Чернівеччини обирають електронне митне декларування

На Чернівецькій митниці Міндоходів продовжує зростати питома вага митних декларацій, оформлених в електронному вигляді. Впродовж 2014 року менше 9 відсотків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Буковини оформили декларації у паперовому вигляді. Фахівцями Чернівецької митниці за 2014 рік оформлено 45571 митних декларацій, з яких 91,8 відсотків в електронному вигляді.

Митники Буковини зазначають, що розвиток системи електронного декларування товарів в області має позитивні тенденції, так як в грудні 2014 року таких декларацій вже було 93 відсотки від загальної кількості оформлених. Кількість електронних митних декларацій за 2014 рік збільшилась на 11,7 відсотків порівняно з аналогічнии періодом 2013 року.

Підвищений інтерес до використання сервісу електронного митного декларування свідчить про його позитивну оцінку з боку суб’єктів господарювання та подальшу перспективність. Застосування такої процедури є дуже зручним для бізнесу, оскільки сприяє прискоренню товарообігу, скороченню затрат часу і фінансових витрат на здійснення митних процедур, адже декларації оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.