На Буковині у державну власність повернуто приватизовані об’єкти

Роздержавлення об`єктів незавершеного будівництва – надзвичайно важлива складова у здійсненні реформування власності, оскільки сприяє перетворенню забутих споруд у нові підприємства, в яких залучено інвестиції, створюються нові робочі місця, ринок поповнюється додатковими товарами та послугами.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» із змінами і доповненнями, п.5.1. розділу V Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва, затвердженого в новій редакції наказом ФДМУ №438 від 02.04.2012, обов\’язковими умовами приватизації об\’єктів незавершеного будівництва, крім продажу під розбирання, є:

встановлення строку завершення будівництва об\’єкта незавершеного будівництва;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об\’єкта приватизації.

Після придбання об’єктів державної власності новими власниками регіональне відділення контролює виконання покупцями умов договорів купівлі-продажу. У разі порушення зобов’язань згідно з договорами регіональне відділення здійснює претензійно-позовну роботу та повертає об’єкти в державну власність.

Протягом 2015 року державним органом приватизації повернуто до державної власності 2 об’єкти, ще по двох – процедура повернення наближається до завершення. Про це повідомляє фонд держмайна у Чернівецькій області.

Серед повернутих, зокрема, – об’єкт незавершеного будівництва дитячої установи у с. Анадоли Хотинського р-ну. Недобудову придбала з аукціону фізична особа. Об’єкт, розташований у центрі села, уздовж дороги загального користування, неподалік від сільської ради та школи, завдяки зусиллям покупця міг перетворитися на сучасне підприємство чи організацію з новими робочими місцями. Власник отримав можливість на свій розсуд змінювати попередній профіль недобудови.

Основною умовою договору купівлі-продажу дитячої установи були добудова та введення в експлуатацію придбаного майна. В подальшому покупцеві додатковими договорами двічі продовжували термін здійснення будівельних робіт, проте він не зміг вчасно завершити роботу та ввести об’єкт в експлуатацію до 16.09.2012р. Внаслідок цього регіональне відділення змушене було розпочати судовий процес з метою розірвання договору купівлі-продажу та повернення об’єкта державі.

По завершенню претензійно-позовної роботи державною виконавчою виконавчою службою Хотинського районного управління юстиції об’єкт за актом від 03.06.2015р. передано регіональному відділенню.

У червні поточного року за актом приймання-передачі повернуто державі ще один недобудований об’єкт – школу у с. Слобода Новоселицького району.
Довгобуд на аукціоні придбала фізична особа у 2004 році. За умовами договору покупець зобов’язувався завершити будівництво та ввести в експлуатацію споруду в термін до 22.07.2013 року. На завершення будівництва власнику відводилось 9 років з урахування того, що двічі термін здійснення робіт продовжували. Незважаючи на це, об’єкт залишився незавершеним, а регіональне відділення домоглося повернення його державі через суд.

На теперішній час завершується процес повернення до державної власності приватизованого у травні 2013 року цілісного майнового комплексу Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики.

Покупець-юридична особа ТОВ „ЄвроЕм Україна” зобов’язався згідно з договором погасити кредиторську заборгованість підприємства, що виникла на дату підписання договору купівлі-продажу: заборгованість із заробітної плати, зобов’язань перед бюджетом і Пенсійним фондом протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншу заборгованість – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, але не дотримав слова.
Після проведення претензійно-позовної роботи розірвано договір купівлі-продажу об’єкта, зобов’язано покупця повернути ЦМК за актом приймання-передачі та сплатити на користь регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області в дохід Державного бюджету України пеню в розмірі 15516,48 тис. грн.. Вказані кошти покупець сплатив, проводиться робота щодо повернення об’єкта державі шляхом підписання акту приймання – передачі.

На завершальному етапі перебуває процес з повернення ще одного об’єкта. Наприкінці 2003 року з аукціону було продано об\’єкт незавершеного будівництва спільної власності – виробничі і адміністративні приміщення (часткова добудова, часткове розбирання) та обладнання, завезене на будівельний майданчик і не використане для монтажу або таке, що не потребує монтажу, які перебували на балансі СП „Новоселицький м’ясокомбінат”. Запропонований лот придбало приватне підприємство „Нова хвиля”. Ціна продажу об’єкта становила 250000 грн.

Кінцевою метою приватизації передбачалось відродження об’єкта з можливою зміною попереднього профілю. В результаті мали бути створені нові робочі місця, а підприємство могло позитивно вплинути на соціально-економічний розвиток регіону.

Оскільки об’єкт складається з комплексу будівель, регіональне відділення пішло назустріч покупцю та додатковими угодами тричі продовжувало терміни здійснення визначених робіт. Змін до нього покупець зобов’язувався, зокрема:

– розібрати в термін до 31.12.2013 року окремі споруди, а саме 12 визначених у переліку об’єктів;
– до 30.04.2015 року вкласти в завершення будівництва об’єкта приватизації не менше 13 328 322 гривень та щопівроку звітувати про обсяги вкладень.

Питома вага вкладень з наростаючим підсумком, повинна становити:
– станом на 01.01.2013р. не менше – 10 % від загальної суми вкладення;
– станом на 01.01.2014р. не менше – 40 % від загальної суми вкладення;
– станом на 01.01.2015р. не менше – 70 % від загальної суми вкладення;
– станом на 30.04.2015р. не менше – 100 % від загальної суми вкладення

Однак упродовж тривалого періоду, незважаючи на те, що власнику було надано достатньо часу для доведення до ладу придбаного майна, він так і не спромігся виконати умови договору купівлі-продажу.

У травні 2014 р. перевіркою було встановлено, що умови розбирання окремих споруд в термін до 31.12.2013р. та вкладення у завершення будівництва об’єкта приватизації станом на 01.01.2014р. не менше 40 % (5331328,00 грн.) від загальної суми вкладень, покупцем не виконані.

У зв’язку з невиконанням умов договору регіональне відділення провело претензійно-позовну роботув результаті якої договір купівлі продажу розірвано та нині здійснюється повернення приватизованого об’єкта державі.

З огляду на те, що ПП „Нова хвиля” не внесено інвестиції станом на 01.01.2014р. регіональним відділенням розрахувано суму пені, яка підлягає стягненню та становить 499780,37 грн.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 07.07.2014р. справа №926/534-б/14 визнано вимоги органу приватизації на суму 499780,37 грн. пені.

У 2014 році постановою господарського суду Чернівецької області ПП “Нова Хвиля” визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців – до 07 серпня 2015 року та призначено ліквідатора.

Окрім того, шляхом проведення незалежної оцінки визначено суму заподіяних збитків за час володіння об’єктом незавершеного будівництва приватним підприємством “Нова Хвиля”, з яким розірвано договір купівлі-продажу в судовому порядку. Сума збитків становить 11 677 929,60 грн.( з урахуванням ПДВ).

Наприкінці червня нинішнього року органом приватизації подано заяву до господарського суду та ліквідатора ПП “Нова Хвиля” про визнання регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області кредитором на вищевказану суму збитків.

Процес повернення зазначених вище об’єктів обов’язково буде завершено. Регіональне відділення здійснюватиме повторну їх приватизацію, вірогідно, разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані. Отож, недобудовані споруди в Новоселиці, Слободі та Анадолах та майновий комплекс у Новодністровську матимуть додатковий шанс для оновлення та відродження в новій якості.