ДФС Буковини нагадує, що сьогодні – останній день подання квартальної звітності

Головне управління ДФС у Чернівецькій області інформує, відповідно до п.57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків повинен самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену уподаній ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації. Для квартального звітного (податкового) періоду встановлено строк подання звітності – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу. Тобто граничний термін подання податкових декларацій за 2 квартал або І півріччя 2015 року – 9 серпня 2015 року. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Отже, останній день подання квартальної звітності – 10 серпня, але граничний термін сплати податкових зобов’язань за квартальними платежами залишається 19 серпня 2015 року.
Податківці нагадують, що Податковим кодексом передбачено, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов\’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при несплаті до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов\’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при несплаті більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов\’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.