Законом гарантовано оздоровлення дітей переселенців та дітей, постраждалих в ході АТО, за державний кошт

Набрав чинності Закон України від 14.07.2015 р. № 592-VIII «Про вне-сення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо оздоровлення дітей учасників бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи». Цим законом врегульовується питання фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку вищезазначених категорій дітей. Названі категорії дітей визнаються такими, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Відповідно до змін, внесених до ст. 1 Закону України «Про оздоровлен-ня та відпочинок дітей» такими, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визнані:
• діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;
• діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі про-ведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфлік-тів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитеро-ристичній операції;
• діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадян-ського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одер-жаних під час масових акцій громадянського протесту;
• діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Оздоровлення та відпочинок зазначених категорій дітей згідно зі змі-нами до ст. 24 Закону здійснюється за рахунок коштів державного та місце-вих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

Зоя ФЕДИК, в. о. начальника відділу Чернівецького міського управління юстиції

Новини Партнерів