До уваги платників акцизного збору з реалізації пального!

Головне управління ДФС у Чернівецькій області нагадує, згідно із змінами до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), внесеними Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», з 01.03.2016 запроваджуються система електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) та Єдиний реєстр акцизних накладних.

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов\’язковій реєстрації як платники податку до початку здійснення реалізації пального. Реєстрація платника акцизного податку з реалізації пального (далі – платник акцизного податку) здійснюється на підставі подання особою заяви, форма якої затверджується Міністерством фінансів України. ДФС веде Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального (далі – Реєстр платників).

Порядок реєстрації платників акцизного податку визначено підпунктом 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 Кодексу та розділом ІІ Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального складається та подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб. Ідентифікатор форми заяви за реєстром ДФС J(F)1310301 (далі – Заява).

Електронні формати Заяви та інших документів в рамках СЕАРП розміщені на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність» / Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів.

У Заяві в розрізі КОАТУУ надається інформація про всі введені в експлуатацію пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального. Довідник КОАТУУ розміщено на сайті Державної служби статистики: www.ukrstat.gov.ua в розділі «По службу» / Методологія та класифікатори / Класифікатори.

Щодо кожного пункту у Заяві зазначається код пункту реалізації пального (код за ЄДРПОУ, якщо пункт є відокремленим підрозділом юридичної особи) або код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою самою особою, назва, місцезнаходження, тип об’єкта оподаткування та інші дані, встановлені формою Заяви. Довідник типів об’єктів оподаткування розміщено на сайті ДФС: www.sfs.gov.ua, банер «Довідники» / Типи об’єктів оподаткування.

Заяву може бути сформовано та надіслано через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія). Вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. Також для формування Заяви в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Підтвердженням про отримання контролюючим органом Заяви є квитанція № 1 (квитанція про доставку).

Не пізніше наступного робочого дня після надходження Заяви засобами системи електронного адміністрування реалізації пального особа реєструється платником акцизного податку шляхом включення до Реєстру платників або такій особі формується повідомлення про необхідність подання нової Заяви.

Інформація про результати розгляду Заяви направляється особі засобами електронного зв\’язку в електронному вигляді у квитанції № 2. У квитанції № 2 зазначається інформація про результати розгляду, а саме:

повідомлення про реєстрацію особи платником акцизного податку шляхом включення до Реєстру платників;

або повідомлення про необхідність подання нової Заяви у разі виявлення порушень вимог щодо електронного цифрового підпису, дотримання форми, порядку заповнення і подання Заяви.

Датою реєстрації платника акцизного податку є дата включення його до Реєстру платників.

Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які здійснюють реалізацію пального і подадуть заяву не пізніше 01.03.2016, датою реєстрації як платників акцизного податку є 01.03.2016 – дата, що відповідає першому дню перехідного періоду.

Платник акцизного податку може направити до ДФС засобами електронного зв\’язку в електронному вигляді запит для отримання витягу із Реєстру платників за формою J(F)1302501 (далі – Запит).

Не пізніше наступного робочого дня після отримання Запиту ДФС направляє особі засобами електронного зв\’язку в електронному вигляді витяг із Реєстру платників. Витяг є дійсним до внесення відповідних змін до Реєстру платників.

Дані Реєстру платників доступні в оновленому «Електронному кабінеті платника» (відкрита та закрита частини).

ДФС після внесення осіб до Реєстру платників протягом одного робочого дня надсилає Казначейству дані для відкриття електронних рахунків платникам акцизного податку. Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично без укладання договору та на безоплатній основі.

Казначейство відповідно до вимог статті 69 Кодексу надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника акцизного податку не пізніше операційного дня, що настає за днем відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника акцизного податку про реквізити його електронного рахунка у вигляді електронного повідомлення.