Співпраця з органами влади задля збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду області

З метою забезпечення своєчасних виплат пенсіонерам та захисту прав застрахованих осіб органами Пенсійного фонду області налагоджена співпраця з органами влади, соціальними партнерами, територіальними органами Державної фіскальної служби з питань забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду.

В рамках пошуку резервів додаткових надходжень платежів до бюджету Пенсійного фонду на постійній основі здійснюється аналіз динаміки зміни фонду оплати праці та чисельності найманих працівників. Про негативні тенденції в оплаті праці та зайнятості населення інформуються місцеві органи влади, контролюючі органи та галузеві профспілкові організації області.
Проводиться робота щодо виявлення суб’єктів господарювання, які не забезпечують найманим працівникам мінімальних соціальних гарантій з оплати праці. Результати аналізу звітності страхувальників та переліки роботодавців, які виплачують заробітну плату найманим працівникам менше законодавчо встановленого мінімального рівня, щомісяця надсилаються до органів влади для відповідного реагування і заслуховування керівників таких підприємств на засіданнях робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
Пріоритетним напрямком в роботі управлінь Пенсійного фонду в області залишається легалізація заробітної плати, з цією метою працівниками управлінь Фонду за січень-липень 2016 року підготовлено матеріали та взято участь у 71 спільній нараді з соціальними партнерами з питань дотримання роботодавцями законодавства про працю, де заслухано 305 роботодавців, у яких 1767 найманих працівників отримують зарплату менше мінімального розміру. За результатами таких заслуховувань 139 роботодавців підвищили зарплату 829 працівникам до мінімального рівня. У складі робочих груп з детінізації заробітної плати та легалізації зайнятості населення працівниками органів Фонду взято участь у проведенні 702 обстежень 63 юридичних та 639 фізичних осіб – підприємців щодо дотримання законодавства про працю. Результатом співпраці з органами влади та контролюючими органами є зменшення в області порівняно з початком року кількості роботодавців, які нараховують заробітну плату найманим працівникам менше мінімального розміру, на 690 роботодавців, а працівників – на 1,5 тис. осіб.
Вживаються заходи щодо недопущення та погашення заборгованості з платежів до бюджету Пенсійного фонду. За участю працівників управлінь Фонду та боржників проведено 37 розширених нарад при районних державних адміністраціях, підготовлено матеріали та взято участь у 77 засіданнях комісій з питань погашення заборгованості, на яких заслухано 188 керівників підприємств-боржників та фізичних осіб-підприємців.
Завдяки співпраці з органами влади та територіальними органами Державної фіскальної служби забезпечено виконання планового завдання із надходження власних доходів на 103,0%.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області