З 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг – податкова декларація

Податкова декларація, розрахунок, звіт це – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов\’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов\’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Облік сум податків та зборів, не сплачених суб\’єктом господарювання до бюджету у зв\’язку з отриманням податкових пільг, здійснюється відповідно до «Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб\’єктом господарювання до бюджету у зв\’язку з отриманням податкових пільг» затвердженого постановою КМУ від 27.12.10 №1233.
Суб\’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв\’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Порядку №1233.
Звіт про суми податкових піль подається за три, шість, дев\’ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації суб\’єкта господарювання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб\’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.
У звіті у графах \”Код пільги згідно з довідником пільг\” та \”Найменування податкової пільги\” зазначається код та найменування податкової пільги за кожним видом пільг відповідно до довідника пільг.
На сьогодні є чинним Довідник №81/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету на 31.12.16 та Довідник №81/2 інших податкових пільг станом на 31.12.16.
Зазначена норма передбачена п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України та постановою КМУ від 27.12.10 №1233 \”Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб\’єктом господарювання до бюджету у зв\’язку з отриманням податкових пільг\”.