Трансфертне ціноутворення: особливості застосування штрафних санкцій

Державна фіскальна служба України у листі від 10.02.2017 №3282/7/99-99-14-01-02-17 (далі – лист ДФС №3282) роз’яснила особливості застосування штрафних санкцій за порушення порядку подання звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (звіт про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення).
До 01.01.2017 відповідальність за несвоєчасне подання звіту та несвоєчасне декларування контрольованих операцій визначалась пунктом 120.3 статті 120 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» статтю 120 Кодексу доповнено новим пунктом 120.4, яким встановлено окрему відповідальність платників податків за несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п.39.4 ст.39 ПКУ.
Штрафні санкції, передбачені п.120.4 ст.120 ПКУ, розраховуються за кожний календарний день, починаючи з 01.01.2017, незалежно від звітного періоду здійснення контрольованих операцій та застосовуються у разі, якщо платником податків до початку документальної перевірки подано:
– звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення з порушенням термінів, визначених п.39.4 ст.39 ПКУ;
– уточнюючий звіт про контрольовані операції, в якому додатково задекларовані контрольовані операції.
Склад правопорушень, визначених пунктами 120.3 та 120.4 статті 120 ПКУ, не передбачає одночасного застосування фінансової відповідальності, встановленої вказаними нормами.
Лист №3282 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/listi-rozyasnennya/71431.html