На центральній площі Чернівців встановлено палатку Реформації

На центральній площі Чернівців встановлено палатку Реформації

З метою висвітлення об\’єктивної інформації про епоху європейської Реформації XVI століття та її вплив на хід світової історії Чернівецька міська рада дала дозвіл на встановлення тематичної палатки Р500 на Центральній площі. Проходячи площею, чернівчани мають можливість отримати буклет, в якому детально описано, що собою являє Реформація – повідомляють \”Новини Буковини\”.

Епоха європейської Реформації, 500-річчя якої згідно указу президента Україна святкує в 2017 році, зробила вагомий внесок в хід світової історії, зупинивши занепад темних віків Середньовіччя, та втіливши в практичне життя комплексне відновлення порядку, верховенство права, чесність, працелюбність, високу мораль та захист свободи слова.

Реформація широко відчинила двері для просвіти, а отже, і для наукових відкриттів, а також привела до краху феодальної роздробленості в більшості країн. Це надало можливості для побудови повноправних, міцних національних держав із конституціями, заснованими на принципах Біблії, та з активним розвитком економіки.

Реформація проголосила рівність усіх людей, незалежно від їхнього соціального становища, надала всім однакові можливості для здобуття освіти. Прямим наслідком Реформації стало масове відкриття шкіл, а точніше, створення доступної системи освіти для всіх верств населення.

Зміни, які відбулися в системі освіти, сприяли розвитку нового напрямку медицини. Реформація стала поштовхом для виникнення експериментальної медицини, стрімкого розвитку анатомії та фізіології, заборонених в темні віки папського Середньовіччя інквізицією, та заклала фундаментальну базу для дослідження патологічних станів.

Реформація сприяла науковому розгляду поняття хвороби, змусивши відмовитися від середньовічних забобонів (ролі зірок, наврочення, проклять тощо). На основі цього були сформовані принципи патогенетичної терапії різних захворювань. Реформація показала, що істинна наука не суперечить вірі, а навпаки, наукові відкриття засвідчують мудрість та велич Творця Всесвіту.

Реформація сприяла заснування університетів із суто науковою програмою навчання та впровадженню галузевої системи шкільної освіти, що значно підвищило загальний рівень грамотності населення й надало можливості для підготовки кваліфікованих медичних кадрів.

Реформація зруйнувала кілька основних перешкод на шляху просвіти та прогресу. Однією з них була схоластична система освіти середньовічної церкви, яка ґрунтувалася на язичницьких принципах. Унаслідок Реформації були зруйновані середньовічні забобони, а також доведена антинауковість астрології, хіромантії й інших проявів окультизму. Відбулося розмежування науки та псевдонауки.

Реформація повернула людям доступ до Біблії. В епоху темних віків папського Середньовіччя Тулузький собор в 1229 році заборонив під страхом смерті читати Біблію світським особам. А ще через п’ятнадцять років, у 1244 році Терраконський собор заборонив читати Біблію і священнослужителям. Під час Реформації кожна європейська націю отримала переклад Біблії рідною мовою.

Отже, поняття свободи совісті, рівності людей незалежно від їхньої релігійної, національної та расової приналежності, рівності прав чоловіків і жінок, захист малозабезпечених, дітей, людей похилого віку та хворих, демократичні інститути влади – все це результат Реформації.

peredplata