Депутати місцевих рад Буковини мають декларувати свої майно, доходи та видатки

Депутати місцевих рад Буковини мають декларувати свої майно, доходи та видаткиДнями набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики». Встановлено, що депутати місцевих рад щороку до 1 квітня подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

У Законі України \”Про засади запобігання і протидії корупції\” надані та деталізовані терміни: «близькі особи»; «суб’єкти декларування»; «уповноважені підрозділи» та «конфлікт інтересів».

Важливим з позиції подолання корупції в керівних ланках є те, що із числа суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення виключили військовослужбовців строкової військової служби та рядовий склад органів та підрозділів цивільного захисту.

Водночас, відповідальність поширено на посадових осіб юридичних осіб публічного права незалежно від того, чи вони одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.

З числа спеціально уповноважених суб’єктів, які безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, виключено органи податкової міліції, військової служби правопорядку у Збройних Силах України та підрозділи внутрішньої безпеки митних органів.

Таким чином, спеціально уповноваженими суб’єктами залишаються три органи: прокуратури; спеціальні підрозділи МВС та СБУ.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, деталізовано питання перевірки декларацій, які полягають у:

1) перевірці фактів своєчасності подання декларацій;
2) перевірці декларацій на наявність конфлікту інтересів;
3) логічному та арифметичному контролі декларацій.

Перша перевірка проводиться протягом 15 робочих днів. Дві останні протягом 30 – з дня подання декларації. При цьому у разі виявлення арифметичних або логічних помилок уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб’єкта декларування, який має право протягом 5 днів подати письмове пояснення або виправлену декларацію.

Роман Словський,
старший прокурор прокуратури Чернівецької області